hr ▼

Motori

Vratima se može upravljati zidnim tipkalima ili daljanskim upravljačima.

MFZ UPRAVLJANJE

MFZ UPRAVLJANJE

DALJINSKI UPRAVLJAČI

Za podizanje industrijskih segmentnih vrata mogu se koristiti daljinski upravljači – jedno-, dvo-, ili trokanalni – ovisno o potrebama poslovnog prostora. Tipovi su daljinskih upravljača isti kao i za garažna segmentna vrata.

UPRAVLJAČKA KUTIJA

– upravljačka kutija TST 1 i TST 2 upravlja industrijskim segmentnim vratima
– mogućnost dodavanja fotoćelija i daljinskog upravljača

TIPKALO D113612 00001 - ELMEC 2

SENZORI

– nadžbukni infracrveni sigurnosni senzori za automatsko otvaranje segmentnih vrata

ZIDNO TIPKALO G-D13

– nadžbukno zidno tipkalo STS 1 tipa “totman”
– služi za podizanje industrijskih segmentnih vrata